Przekształcenia wymierne – testy

Niestety , metoda Newtona nie znajduje przekształcenia dla rzeczywistego obrazuPerspektywa
Dla pięciu punktów nie jest zbieżna z powodu łuku pomiędzy dwoma górnymi lub dolnymi punktami. Dla czterech i odpowiedniego wyboru punktów, które mają leżeć na linii daje się znaleźć transformację, tylko w odwrotną stronę niż potrzeba.
Ciekawa własność dla 4 punktów + punkt na linii : mianowniki obu wyrażeń wymiernych są takie same. Można to wykorzystać dla uproszczenia – 4 punkty, żadnych dodatkowych warunków na to, by punkt leżał na linii, a jedynie równość mianowników wyrażeń. Przez co będziemy mieli układ równań rozmiaru 8 a nie 10.
$x’ = (ax+by+c)/(1+dx+ey)$
$y’ = (fx+gy+h)/(1+dx+ey)$
Nazywając zmienne podobnie jak będą wykorzystywane w programie:
$Bx = (x0*Ax+x1*Ay+x2)/(1+x3*Ax+x4*Ay)$
$By = (x5*Ax+x6*Ay+x7)/(1+x3*Ax+x4*Ay)$
Pochodne cząstkowe $(x0*Ax+x1*Ay+x2)/(1+x3*Ax+x4*Ay)-Bx$
Ax/(1+Ax x3+Ay x4)
Ay/(1+Ax x3+Ay x4)
1/(1+Ax x3+Ay x4)
-((Ax (Ax x0+Ay x1+x2))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
-((Ay (Ax x0+Ay x1+x2))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
0
0
0
Pochodne czątkowe $(x5*Ax+x6*Ay+x7)/(1+x3*Ax+x4*Ay)-By$
0
0
0
-((Ax (Ax x5+Ay x6+x7))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
-((Ay (Ax x5+Ay x6+x7))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
Ax/(1+Ax x3+Ay x4)
Ay/(1+Ax x3+Ay x4)
1/(1+Ax x3+Ay x4)

Wynik:
Transformacja
Perspektywa poprawiona, jednak zakrzywienie jeszcze bardziej widoczne – y powinno zależeć od x w kwadracie , dodamy czynniki x^2 i x*y dla y; natomiast x pozostawiamy bez zmian.

$(x0*Ax+x1*Ay+x2)/(1+x3*Ax+x4*Ay) – Bx$
$(x5*Ax+x6*Ay+x7 +Ax^2*x8 +Ax*Ay*x9)/(1+x3*Ax+x4*Ay) – By$
Pochodne cząstkowe pierwszej, tak jak było:
Ax/(1+Ax x3+Ay x4)
Ay/(1+Ax x3+Ay x4)
1/(1+Ax x3+Ay x4)
-((Ax (Ax x0+Ay x1+x2))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
-((Ay (Ax x0+Ay x1+x2))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
0
0
0
0
0
Pochodne czątkowe drugiej:
0
0
0
-((Ax (Ax x5+Ay x6+x7+Ax^2 x8+Ax Ay x9))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
-((Ay (Ax x5+Ay x6+x7+Ax^2 x8+Ax Ay x9))/(1+Ax x3+Ay x4)^2)
Ax/(1+Ax x3+Ay x4)
Ay/(1+Ax x3+Ay x4)
1/(1+Ax x3+Ay x4)
Ax^2/(1+Ax x3+Ay x4)
(Ax Ay)/(1+Ax x3+Ay x4)
Wynik:
Fragment

Widać dosyć pogięte linie, transformacja nie uwzględnia że wygięcie postępowało w stronę góry, tak ze po odtworzeniu oryginału na samej górze jeszcze widać to wygięcie a na dole jest w przeciwną stronę.

Wniosek – trudności występują z powodu zagięcia na walcowatej powierzchni, gdyby nie to, mogło by zadziałać przekształcenie 4-punktowe.

Znajdowanie przekształcenia wymiernego

Dwuwymiarowa macierz obrotu ma postać

$ \begin{bmatrix}
\cos \theta & -\sin \theta \\
\sin \theta & \cos \theta \\
\end{bmatrix}$

Jednak sam obrót wokół punktu (0,0) bez przesunięcia (translacji) na wiele się nie przyda. Do przekształceń $\mathbb{R}^2 \Rightarrow \mathbb{R}^2$ potrzebna jest macierz przekształceń afinicznych rozmiaru 3×3.
$ \begin{bmatrix}
\cos \theta & -\sin \theta & 0 \\
\sin \theta & \cos \theta & 0\\
0 & 0 & 1 \\
\end{bmatrix}$

i macierz translacji
$ \begin{bmatrix}
1 & 0 & dx \\
0 & 1 & dy\\
0 & 0 & 1 \\
\end{bmatrix}$

macierz skalowania
$ \begin{bmatrix}
S_x & 0 & 0 \\
0 & S_y & 0\\
0 & 0 & 1 \\
\end{bmatrix}$

I inne, np. skrzywienie (skew,shearing)
$ \begin{bmatrix}
1 & F_x & 0 \\
F_y & 1 & 0\\
0 & 0 & 1 \\
\end{bmatrix}$

Macierze mnożymy ze sobą i na koniec mnożymy przez wektor współrzędnych

$$\begin{bmatrix} x’ \\ y’ \\1 \end{bmatrix} \text{=} \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_1x \\ 0 & 1 & d_1y\\ 0 & 0 & 1 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0\\ 0 & 0 & 1 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_2x \\ 0 & 1 & d_2y\\ 0 & 0 & 1 \\ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\1 \end{bmatrix}$$

Ogólnie, dowolne przekształcenie afiniczne to 6 liczb rzeczywistych bo nie liczy się ostatni wiersz macierzy.

Ale czasem takie przekształcenie nie wystarczy. Mamy powierzchnię obróconą w przestrzeni i rzutowaną na inną powierzchnię. Na przykład zdjęcie strony książki czy zdjęcie lotnicze/ z drona.

Perspektywa – projekcja ortograficzna

Oprócz perspektywy należy uwzględnić wszelkie przekształcenia linowe, którym mogło ulec zdjęcie w przestrzeni i afiniczne na płaszczyźnie na którą rzutujemy. W ten sposób dla przekształconego punktu mamy 10 współczynników:
$x’ = \frac{ax+by+c}{dx+ey+1}$
$y’ = \frac{fx+gy+h}{ix+jy+1}$

W mianowniku dla wyrazu wolnego wystarczy jedynka, ponieważ wyrażenia wymierne można zawsze skrócić przy założeniu że wyraz wolne będzie różny od zera. W istocie dla faktycznych przekształceń liczby d,e,i oraz j są niewielkie w porównaniu z jedynką.

Aby rozwiązać potrzebujemy układu dziesięciu równań nieliniowych które można uzyskać z przekształcenia pięciu punktów.

Użyjemy do tego wielowymiarowej metody Newtona. Metoda ta nie zawsze jest zbieżna, ale dla sensownej transformacji i punktu startowego – braku transformacji znajduje rozwiązanie.

Metoda ta jest w Rosetta w C#

            do
            {
                for (int i = 0; i < size; i++)
                    F[i] = fun.F(i, X);
                for (int i = 0; i < size; i++)
                    for (int j = 0; j < size; j++)
                        J[i, j] = fun.df(i, j, X);
                J.ElimPartial(F);
                X -= F;
                //need weight vector because different coordinates can diffs by order of magnitudes
            } while (F.norm(fun.weights()) > 1e-12);

Do zakończenia używam wektota wag, bo niektóre współrzędne mają przyjmują o wiele większe wartości niż inne.
Nie trzeba odwracać macierzy, wystarczy eliminacja Gaussa, którą mamy w Rosetta eliminacja w C#

        //with partial pivot
        internal void ElimPartial(Vector B)
        {
            for (int diag = 0; diag < rows; diag++)
            {
                int max_row = diag;
                double max_val = Math.Abs(this[diag, diag]);
                double d;
                for (int row = diag + 1; row < rows; row++)
                    if ((d = Math.Abs(this[row, diag])) > max_val)
                    {
                        max_row = row;
                        max_val = d;
                    }
                SwapRows(diag, max_row);
                B.SwapRows(diag, max_row);
                double invd = 1 / this[diag, diag];
                for (int col = diag; col < cols; col++)
                    this[diag, col] *= invd;
                B[diag] *= invd;
                for (int row = 0; row < rows; row++)
                {
                    d = this[row, diag];
                    if (row != diag)
                    {
                        for (int col = diag; col < cols; col++)
                            this[row, col] -= d * this[diag, col];
                        B[row] -= d * B[diag];
                    }
                }
            }
        }

Skoro
$x’ = \frac{ax+by+c}{dx+ey+1}$
$y’ = \frac{fx+gy+h}{ix+jy+1}$
To (x,y) należą do punktów $A_i$ a (x’,y’) do $B_i$. Natomiast a,c,d,e,f,h,h,i,j są szukane i nazwijmy je $x_k$.

Szukamy zera funkcji F, dla współrzędnej x:
$(x_0 * A_x + x_1 * A_y + x_2) / (1 + x_3 * A_x + x_4 * A_y) – B_x = 0$
Dla współrzędnej y:
$(x_5 * A_x + x_6 * A_y + x_7) / (1 + x_8 * A_x + x_9 * A_y) – B_y = 0$
Należy teraz policzyć pochodne cząstkowe, w czym może pomóc Mathematica. Kod jest na GitHubie
Weżmy transformację
$x’ = \frac{1.2x + 0.2y – 50}{1 + 0.0001x + 0.0002y}$
$y’ = \frac{0.3x + 1.1y – 200}{1 – 0.0005x + 0.00025y}$
p.x = () / ();

Dla punktów (0, 0), (0, 200), (200, 200), (200, 0), (100, 100)
przekształcenie daje
(-50, -200),
(-9.61538461538462, 19.0476190476191),
(216.981132075472, 84.2105263157895),
(186.274509803922, -155.555555555556),
(87.378640776699, -61.5384615384615)
Metoda Newtona znajduje to przekształcenie.
Jednak czasem wskazanie pięciu punktów może być niewygodne, zamieńmy warunek na cztery punkty + 2 punkty leżące w środku dwóch ramion czworokąta początkowego muszą lezeć na linii. Z Wikipedii mamy warunek konieczny i wystarczający współliniowości:
$\frac{x_3 – x_1}{x_2-x_1}= \frac{y_3 – y_1}{y_2 – y_1}$
Czyli
fx = (x0*Cx + x1*Cy + x2)/(1 + x3*Cx + x4*Cy)
fy = (x5*Cx + x6*Cy + x7)/(1 + x8*Cx + x9*Cy)
i (fx – Bx1)/(Bx2 – Bx1) = (fy – By1)/(By2 – By1) co oznacza że ma być równa zeru funkcja
(fx – Bx1)/(Bx2 – Bx1) – (fy – By1)/(By2 – By1)

$\frac{\frac{Cx \cdot x0+Cy \cdot x1+x2}{Cx \cdot x3+Cy \cdot x4+1}-Bx1}{Bx2-Bx1}-\frac{\frac{Cx \cdot x5+Cy \cdot x6+x7}{Cx \cdot x8+Cy \cdot x9+1}-By1}{By2-By1}$

gdzie $C_x = (A_1x+A_2x)/2$ i analogicznie C_y.
Teraz policzymy pochodne czątkowe po $x_0$ .. $x_9$:
$\frac{Cx}{(Bx2-Bx1) (Cx \cdot x3+Cy \cdot x4+1)}$
$\frac{Cy}{(Bx2-Bx1) (Cx \cdot x3+Cy \cdot x4+1)}$
$\frac{1}{(Bx2-Bx1) (Cx \cdot x3+Cy \cdot x4+1)}$
$-\frac{Cx \cdot (Cx \cdot x0+Cy \cdot x1+x2)}{(Bx2-Bx1) (Cx \cdot x3+Cy \cdot x4+1)^2}$
$-\frac{Cy \cdot (Cx \cdot x0+Cy \cdot x1+x2)}{(Bx2-Bx1) (Cx \cdot x3+Cy \cdot x4+1)^2}$
$-\frac{Cx}{(By2-By1) (Cx \cdot x8+Cy \cdot x9+1)}$
$-\frac{Cy}{(By2-By1) (Cx \cdot x8+Cy \cdot x9+1)}$
$-\frac{1}{(By2-By1) (Cx \cdot x8+Cy \cdot x9+1)}$
$\frac{Cx \cdot (Cx \cdot x5+Cy \cdot x6+x7)}{(By2-By1) (Cx \cdot x8+Cy \cdot x9+1)^2}$
$\frac{Cy \cdot (Cx \cdot x5+Cy \cdot x6+x7)}{(By2-By1) (Cx \cdot x8+Cy \cdot x9+1)^2}$
Wyniki:

NazwaWartość
x0
1.08658974903739
x10.199206687385285
x2-50
x3-0.000508833978851917
x40.000282504511930326
x50.301374174488111
x61.10061913356058
x7-200
x8-0.000508833978852153
x90.000282504511930329

Zauważamy że (z dokładnościa do tolerancji metody Newtona) $x_3 = x_8$ a $x_4 = x_9$ czyli wielomiany w mianowniku są równe.

Garbage Collector Javy 1/5

Tłumaczenie 9-tego rozdziału “Inside the Java Virtual Machine” napisanego przez Billa Vennersa znajdującego się na http://www.artima.com/insidejvm/ed2/gcP.html

Sterta maszyny wirtualnej Javy przechowuje wszystkie obiekty tworzone przez działająca aplikację Javy. Obiekty są tworzone przez instrukcje new, newarray, anewarray i multianewarray ale nigdy nie są zwalniane jawnie przez kod. Odśmiecanie (garbage collection) jest procesem automatycznego zwalniania obiektów do których program już się nie odwołuje.

Ten rozdział nie opisuje oficjalnej sterty odśmiecania pamięci Javy bo taka nie istnieje. Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, specyfikacja maszyny wirtualnej Javy nie wymaga szczególnej techniki zbierania śmieci. Nie wymaga nawet zbierania śmieci w ogóle. Ale ponieważ nie wynaleziono nieskończonej pamięci, większość implementacji wirtualnej maszyny Javy będzie prawdopodobnie działać ze stertą zbierania śmieci. Ten rozdział opisuje różne techniki odśmiecania i wyjaśnia jak odśmiecanie działa w wirtualnych maszynach Javy.
Dostępny jest aplet który interaktywnie ilustruje materiał tutaj prezentowany. Applet nazwany Heap of Fish.

Czytaj dalej Garbage Collector Javy 1/5

Garbage Collector Javy 2/5

Odśmiecacze pokoleniowe
Jedną z wad prostych odśmiecaczy typu “stop and copy” jest to, że wszystkie żywe obiekty muszą być kopiowane przy każdym sprzątaniu. Ten aspekt kopiujących algorytmów może być poprawiony biorąc pod uwagę dwa fakty, które zostały empirycznie obserwowane w większości programów w różnych językach:
 1. Większość obiektów tworzonych przez większość programów ma bardzo krótkie życie.
 2. Większość programów tworzy niewiele obiektów które mają bardzo długie życie. Głównym źródłem nieefektywności prostych kopiujących odśmiecaczy jest to że spędzają dużo czasu kopiując te same długo żyjące obiekty znowu i znowu.

Odśmiecacze pokoleniowe radzą sobie z tą nieefektywnością przez grupowanie obiektów ze względu na wiek i sprzątanie młodszych obiektów częściej niż starszych. W ramach tego podejścia sterta jest dzielona na dwie lub więcej mniejszych stert, z których każda obsługuje jedno “pokolenie” obiektów. Najmłodsza generacja jest sprzątana najczęściej. Ponieważ większość obiektów jest krótko żyjąca, jedynie mały procent młodych obiektów ma szansę na szansę przetrwania pierwszego sprzątania. Skoro obiekt przetrwał kilka sprzątań jako członek najmłodszej generacji, obiekt jest awansowany do następnej generacji: jest przenoszony do innej podsterty. Każde starsze pokolenie jest czyszczone rzadziej niż młodsze. Jako obiekty “starsze” (przetrwały wiele czyszczeń) w bieżącym pokoleniu są przemieszczane do starszego pokolenia.

Czytaj dalej Garbage Collector Javy 2/5

Garbage Collector Javy 3/5

Finalizacja
W Javie obiekt może posiadać finalizator: metodę którą garbage collector musi uruchomić przed zwolnieniem obiektu. Potencjalne istnienie finalizatorów komplikuje pracę garbage collectora w wirtualnej maszynie Javy.
Aby dodać finalizator do klasy wystarczy po prostu zadeklarować metodę w tej klasie następująco:
// Na CD-ROM w pliku gc/ex2/Example2.java
class Example2 {

  protected void finalize() throws Throwable {
    //...
    super.finalize();
  }
  //...
 Czytaj dalej Garbage Collector Javy 3/5

Garbage Collector Javy 4/5

Zmiany stanu osiągalności
Jak wspomniano wcześniej, obiekty referencyjne są po to by móc trzymać referencję do obiektów które garbage collector może zwolnić. Innymi słowy garbage collector może zmienić stan osiągalności każdego obiektu który nie jest silnie osiągalny. Ponieważ często jest ważne aby śledzić zmiany stanu osiągalności powodowane przez garbage collector, kiedy trzymasz miękkie, słabe lub fantomowe referencje, możesz nakazać powiadamiać o takich zmianach. Aby zarejestrować zainteresowanie zmianami dostępności, kojarzy się obiekty referencyjne z kolejkami referencyjnymi. Kolejka referencyjna jest instancją klasy java.lang.ref.ReferenceQueue do której garbage collector dołącza obiekty referencyjne pociągając zmiany stanu osiągalności. Poprzez ustanowienie i monitorowanie kolejki odniesienia, możesz zostać powiadomiony o interesujących zmianach stanu dostępności wykonywanych asynchronicznie przez garbage collector.
Czytaj dalej Garbage Collector Javy 4/5

Garbage Collector Javy 5/5

Heap of Fish: Symulacja

Aplet Heap of Fish przedstawiony na rysunkach 9-2 do 9-5 wykazuje kompaktowanie, zaznaczanie i zamiatanie odśmiecanej sterty. Aby ułatwić kompaktowanie, sterta ta używa pośrednich uchwytów do obiektów zamiast bezpośrednich odniesień. Nazywa się Heap of Fish ponieważ jedynym typem obiektów przechowywanych na stercie dla tej demonstracji są obiekty ryb określone w następujący sposób:
Czytaj dalej Garbage Collector Javy 5/5

Praca magisterka – wstęp

Witam na moim nowym blogu. Zaprezentuję tu swoją pracę dyplomową

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

PRACA DYPLOMOWA

Wykonujący: Andrzej Borucki
temat:
Ocena przydatności metod eliminacji do
rozwiązywania układów równań wielomianowych

Praca została wykonana pod kierunkiem
prof. dr hab. Krzysztofa Marciniaka

Warszawa 1997

Wstęp

Czytaj dalej Praca magisterka – wstęp

Rozdział 2 – Wprowadzenie – 1/2 Krzywe Beziera

Wprowadzenie

Opis problemu

Zajmę się tutaj metodą rozwiązywania układu równań wielomianowych w 2 wymiarowej dziedzinie – trójkącie. Rozwiązywanie takich układów równań jest potrzebne m.in. gdy chcę znaleźć punkt przecięcia dwóch krzywych parametrycznych – należy wtedy odjąć odpowiadające sobie funkcje jednej krzywej od funkcji drugiej krzywej i poszukiwać punktu (0,0). Zakładam, że wierzchołki trójkąta w którym poszukuję rozwiązań mają współrzędne: (0,0),(0,1),(1,0). Nie zmniejsza to w niczym ogólności metody – inną dziedzinę należy przeskalować. Skalowanie dziedziny odbywa się poprzez podstawienie: zamiast $f(x,y)$ mamy $f(x’,y’) $,

gdzie: $x’ = a*x+b; y’ = c*x+d$

Rozwiązanie układu dwóch równań wielomianowych z dwiema niewiadomymi jest równoważne znalezieniu wszystkich wspólnych pierwiastków dwóch funkcji wielomianowych.
Czytaj dalej Rozdział 2 – Wprowadzenie – 1/2 Krzywe Beziera